Двама са кандидатите за кмет на община Панагюрище, вижте кои са претендентите да управляват кметства и кандидатите за съветници в местния парламент

 

Приключи регистрацията на кандидати за кметове и общински съветници за предстоящите местни избори на 27 октомври, според регистрациите направени от ОИК – Панагюрище в изборна надпревара влизат двама кандидати за кмет на Панагюрище . ПП ГЕРБ отново издига Никола Белишки, а Станимир Велчев е кандидатът на БСП за България.

Вижте и останалите, които желаят да управляват кметства и кандидатите за съветници в местния парламент.

 

Кандидатите за кметове в селата от общината

ПП”Герб” издига следните кандидати за кметствата от общината:

АНГЕЛ ТРИФОНОВ ВРАНЧЕВ за кандидат за кмет на КМЕТСТВО БАНЯ

МИТКО ИВАНОВ КОЧЕВ за кандидат за кмет на КМЕТСТВО ЕЛШИЦА

МИЛКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ за кандидат за кмет на КМЕТСТВО ОБОРИЩЕ

ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ за кандидат за кмет на КМЕТСТВО ПОИБРЕНЕ

СЪБО НИКОЛОВ МАРИНСКИ за кандидат за кмет на КМЕТСТВО ПОПИНЦИ.

 

Кандидати за кметства на БСП за България

ГАНКА МАРИНОВА УЗУНОВА за КМЕТ на КМЕТСТВО ОБОРИЩЕ.

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА за кандидат за КМЕТ на КМЕТСТВО ЕЛШИЦА.

СЛАВЧО ДИМИТРОВ МАВРОВ за кандидат за КМЕТ на КМЕТСТВО ЛЕВСКИ.

КРЪСТЬО ДОЙЧЕВ КРЪСТЕВ за кандидат за КМЕТ на КМЕТСТВО ПОПИНЦИ.

 

МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, (БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ)“ издига следните кандидати за кметствата от общината:

ДИМИТЪР ИВАНОВ АРБАЛИЕВ за кандидат за КМЕТ на КМЕТСТВО БАНЯ
ИРИНА ИВАНОВА МУХОВСКА за кандидат за КМЕТ на КМЕТСТВО ОБОРИЩЕ
НОНА ГЕОРГИЕВА ЗАГОРСКА за кандидат за КМЕТ на КМЕТСТВО ПОПИНЦИ

 

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ  е регистриран като  независим кандидат за кмет на кметство Бъта.

 

ПП „ВМРО – Българско национално движение“ издига ТАТЯНА НЕНКОВА ПЕНЧЕВА за кандидат за КМЕТ на КМЕТСТВО БЪТА

 

ПП ЕВРОРОМА предлага ИВАН СТОЕВ ПАНДУРОВ за кандидат за кмет на КМЕТСТВО ПОИБРЕНЕ

За кметство Елшица в община Панагюрище е регистриран и независимият кандидат за кмет Ангел Лазаров Петров.

Стоянка Димитрова Ставрева е регистрирана за кандидат за кмет на кметство Попинци в  община Панагюрище, издигната от  ПП „Движение за права и свободи“

 

 

Кандидатите за общински съветници

ПП „ГЕРБ“ кандидати за общински съветници

Пореден № на кандидата в решението за регистрацията на листата Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници
1 Галина Николова Матанова
2 Христо Луков Шиндаров
3 Христо Илиев Калоянов
4 Радка Христова Кроснарова
5 Христо Николов Дураков
6 Томи Драгулов Наплатанов
7 Делчо Добрев Радулов
8 Георги Василков Георгиев
9 Цветанка Цвяткова Богоева
10 Цветана Иванова Чамова
11 Николета Огнянова Котларова
12 Веселина Желева Митева
13 Венелин Иванов Петров
14 Боян Бойчев Пиперков
15 Мария Иванова Загорска
16 Петър Добрев Чуклев
17 Ангел Трифонов Вранчев
18 Събо Николов Марински
19 Митко Иванов Кочев
20 Теодор Георгиев Георгиев
21 Милко Ангелов Ангелов

 

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ кандидати за общински съветници

Пореден № на кандидата в решението за регистрацията Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници
1 Станимир Добрев Велчев
2 Светлана Димитрова Парашкевова – Узунова
3 –––––––––––––––
4 Пенка Атанасова Пиперкова
5 Иван Филипов Лалов
6 Иванка Димитрова Димитрова
7 Георги Динчев Гущеров
8 Александър Станимиров Велчев
9 Спаска Георгиева Тасева
10 Филип Янков Калбуров
11 Евгения Георгиева Чардакова
12 Светла Савова Петришка
13 Петко Добрев Стоев
14 Веселина Костадинова Велчева
15 Цветомира Стоянова Маслева
16 Пенка Стоянова Узунова
17 Захари Николов Захариев
18 Методи Димитров Навущанов
19 Минчо Николов Карамусалов
20 Делчо Георгиев Чопаринов

 

Кандидатска листа за общински съветници, предложена от МК
„СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, (БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН
СЪЮЗ)“ 
1. Пепа Ганчева Филина
2. Стоян Радев Беломачев
3. Веселин Панков Дундаров
4. Ганка Дерменджиева
5. Пламен Димитров Търкаланов
6. Стоян Миланов Стоянчoв
7. Донка Илиева Янкова
8. Даниел Николаев Шопов
9. Димитър Иванов Арбалиев
10. Георги Атанасов Иванов
11. Стоян Маринов Станчев
12. Никола Илиев Богданов
13. Милен Мулешков
14. Христо Василев Цоневски
15. Стоян Ясенов Христов
16. Тодор Христов Брандийски
17. Димитър Цвятков Лютов
18. Нона Георгиева Загорска
19. Недка Тодорова Костуркова

 

ПП ВОЛЯ кандидати за съветници:

 1. Таня Стефанова Господинова
 2. Ангел Цвятков Йончев
 3. Анна Атанасова Куртева
 4. Георги Александров Геров
 5. Ненка Георгиева Наплатанова
 6. Недялка Стефанова Игнатова

ПП „ЕВРОРОМА“ кандидати за общински съветници

Пореден № на кандидата в решението за регистрацията на листата Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници
1 Стоян Димитров Петришки
2 Петър Ненов Бабачев
3 Нено Александров Найденов
4 Красимир Асенов Захариев
5 Вельо Огнянов Янев
6 Георги Костов Петров

 

ПП „ВМРО – Българско национално движение“ – кандидати за общински съветници:

Пореден № на кандидата в решението за регистрацията на листата Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници
1 Петър Георгиев Мулешков
2 Васил Николов Поптолев
3 Иван Тодоров Митовски
4 Милка Дойчева Кръстева
5 Нейко Василев Вълнев
6 Христо Стоянов Ташев
7 Петър Георгиев Ланджев
8 Иван Иванов Раков
9 Стоян Александров Търкаланов
10 Татяна Ненкова Пенчева

 

ПП „Движение за права и свободи“  кандидати за общински съветници:

 1. Петко Георгиев Радев
  2. Александър Георгиев Янков
  3. Иван Методиев Маринов
  4. Мария Цветкова Цветанкова
  5. Георги Иванов Димов
  6. Стефан Кирилов Кирилов

 

 

Oborishte.bg

 

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn