Дванайсет отказа за отпускане на целева помощ за първокласник

На 15 октомври приключи приемът на заявления-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за деца, записани в първи клас за учебната 2019-2020 г. В Дирекция „Социално подпомагане“-Панагюрище в указания срок бяха подадени 123 молби от жители на общината. Одобрение са получили 111 заявления за 111 деца, 12 са получили отказ, съобщиха от социалната дирекция.

Еднократната помощ се отпуска за ученици, записани в 1-ви клас на държавно или общинско училище за покриване на част от разходите в началото на учебната 2019/2020 година в размер на 250 лв. Право да я получат имат семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път. Задължително условие за получаването на средствата е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв. Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn