Двата нови нормативни акта, свързани с образованието, получиха одобрение на общественото обсъждане

Обществено обсъждане на два нови нормативни акта, разработени от Община Панагюрище във връзка със Закона за предучилищно и училищно образование, който влезе в сила от 1 август 2016 година, се проведе в края на миналата седмица в заседателната зала на Общинска администрация. Проектите на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Панагюрище и на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на община Панагюрище бяха презентирани от заместник-кмета по хуманитарните дейности на община Панагюрище Галина Матанова. Ресорният заместник-кмет акцентира върху най-важните моменти от разработената Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на община Панагюрище, като подчерта, че прилагането на тази Наредба цели да отговори на очакванията на всички участници в предучилищното образование и на общността за по-качествен образователен процес.
Матанова запозна присъстващите и с проект на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Панагюрище, като целта на този регистър е информацията да бъде систематизирана, достъпна и публична.

На провелото се обществено обсъждане присъстваха председателят на постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт към Общински съвет – Панагюрище Георги Георгиев, директорите на детските градини на територията на община Панагюрище, секретарят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Мария Калпакова, представители на Община Панагюрище, заинтересовани родители. От включилите се в общественото обсъждане, всички подкрепиха новите два нормативни акта в областта на образованието.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn