Два пъти седмично извозват битовите отпадъци в град Панагюрище

Определени са регулационните граници на районите, в които е организирано сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, съобщават от Общинска администрация-Панагюрище. Определят се границите на районите, в които е организирано поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за град Панагюрище и селата Елшица, Левски, Попинци, Бъта, Баня, Оборище, Поибрене и Панагюрски колонии, определени с конкретни заповеди от кметовете на населените места и местността Оборище.
Регламентирана е още и честотата за извозване на битовите отпадъци за всяко населено място, както следва: за гр. Панагюрище – два пъти седмично, а за останалите населени места – два пъти в месец.
В извън регулационни граници са районите на: стопански двор “ТКЗС”, стопански двор ДЗС, бетонов център /ЛСГ/, “Асфалтова база”, “Керамик” ООД, база “Красен” ООД, складова база – “Държавен резерв”, индустриален парк “Оптикоелектрон”, бивше поделение на строителни войски, площадка “Асарел – Медет” АД, площадка “Медет”, площадка “Орика Мед България” АД, стопански двор на “ТКЗС” и оранжерия – с. Попинци, оранжерия – с. Бъта, “Панагюрски мини” ЕАД – в ликвидация” – с. Елшица, махала в с. Поибрене, район извън регулация №1 – с. Левски, „ФИШБОН“ ЕООД и „ЕЛМЕТ“ ЕООД – с. Баня.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn