Две дарения получи днес Исторически музей-Панагюрище

Исторически музей-Панагюрище получи днес ценни дарения, съобщиха от културната институция. Директорът на ТП „ДГС Панагюрище“ Петър Тодоров предостави препис на Постановление за обявяване на м. Оборище за строго охранителна историческа местност и Протокол от 25 май 1942 г. на комисията по чл. 33 от Закона за горите, за общинските гори на село Бъта, Панагюрска околия определени за замяна. Документите дават информация за 30 – 40 – те на ХХ век и обогатяват фонда на музея.

muz dar 1

Васил Кацаров – уредник в отдел Археология на Исторически музей-Панагюрище дари вещи, свързани с въоръжението на българската войска от Първата световна война – гилзи, различен калибър и щик за бойна пушка „Манлихер”.

Директорът на музея доц. д-р Атанас Шопов благодари на Тодоров и Кацаров, и им връчи свидетелства за дарение.

darenie muzei 1

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn