Две панагюрски училища и Кметство село Левски ще получат финансиране в рамките на национална кампания

Общо седемнадесет проекта на общини, кметства, училища и детски градини от област Пазарджик ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2015 г.“ и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.
До 10 000 лв. ще получат две общини и седем кметства на територията на областта. Това са местните управи на общините Пещера и Сърница и на кметства: с. Левски, с. Добровница, с. Исперихово, с. Карабунар, с. Побит камък, с. Семчиново и Виноградец. В кампанията са подадени 1012 проекта от общини и кметства, от които са одобрени за финансиране 234 за цялата страна.
Финансиране ще получат и пет училища от региона – ОУ „Проф. Марин Дринов“ и ОУ „20-ти април”, гр. Панагюрище, НУ „Отец Паисий”, гр. Пазарджик, СОУ”Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велинград и СОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Ракитово. Подадените проектни предложения от училища и обединени детски комплекси от страната са 1 098. Със средства в размер до 5 000 лв. ще бъдат финансирани 122 проекта.
До 5 000 лева ще получат и три детски градини в област Пазарджик – ОДЗ „Здравец”, гр. Пазарджик, ОДЗ”Щурче”, гр. Белово и ЦДГ „Здравец”, с. Радилово.Общо постъпилите проекти на детски градини от страната са 773, а одобрените – 121.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn