Двудневен форум по проект „Диалози: заетост на безработните млади жени в региони с тежка индустрия“ ще се проведе в Панагюрище

На 14 и 15 април 2016 година в Панагюрище, в хотел „Каменград“, зала „Асарел“ ще се проведе двудневен форум по програма ЕРАЗЪМ +, организиран от Индустриален клъстер Средногорие.

Събитието е част от проект „ДИАЛОЗИ (диалог-индустрия-активни-лобиране-общини-заетост-инициативи): ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ МЛАДИ ЖЕНИ В РЕГИОНИ С ТЕЖКА ИНДУСТРИЯ“ по програма ЕРАЗЪМ + и цели да постави на вниманието на обществото важния въпрос за неизползвания младежки потенциал в региона на Средногорието, с акцент върху безработните млади жени.

Тематичната рамка на проекта е да се съпостави „дневния ред“ на заинтересованите страни – младежите от региона на Средногорието в частност – жените с дневния ред на местните и централни политики по въпросите на повишаване благосъстоянието на младежите. Целта е да се открият нови хоризонти, идеи, инструменти и подходи, да се прокарат нови коридори за справяне с младежката безработица и за приемане и прилагане на ефективни, работещи младежки политики.

По време на форума ще се представят предложения за ефективна младежка политика в региона. Ще се насърчава активността у участниците да генерират идеи, които да се трансформират в конкретни политики на централната и местната власт за заетост и насърчаване на предприемачеството.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn