Двудневно специализирано обучение се провежда в „Асарел-Медет“

Специализирано обучение за работа в ограничени пространства се провежда вече втори ден в Аварийно-спасителна служба „Асарел“. Специалисти от „Дрегер Сейфти България“ ЕООД запознаха с нормативните разпоредби, които регламентират тази дейност, екипите на отдел „Безопасност и здраве при работа“, цех „Водно-отпадно стопанство, Пречиствателни станции и SX-EW”, Обогатителна фабрика „Асарел“ и отдел „Строителство“. Разгледани бяха възможните рискове и мерки за защита, оценката на риска, контрола върху качеството на въздуха и възможностите за извършване на спасителни действия при работа в ограничени пространства.

Практическите занятия се провеждат на площадката пред Аварийно-спасителната служба, където е разположен специален мобилен тренажор. През хоризонталния и вертикален тренировъчен лабиринт преминаха всички асарелци, които бяха включени в обучението. Машина за генериране на дим и източник на топлина успява да пресъздаде реална аварийна ситуация, в която трябваше да бъде „спасяван“ тренировъчен манекен. На участниците в курса е направена демонстрация за правилно използване на лични предпазни средства, включително противогаз, раменно-бедрен колан (сбруя), въздушни дихателни апарати и самоспасители.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn