Девет преподаватели на 100 деца в детските градини в община Панагюрище

Броят на педагогическия персонал в детските градини в община Панагюрище, отнесен към 100 деца, е 9.09 през изминалата учебна година. По-голяма част от българските общини – 234, попадат в диапазона между 8 и 14 преподаватели на 100 деца.
През последните пет учебни години в почти цялата страна се наблюдава подобрение на осигуреността на системата на предучилищно образование с педагози, като при общо 186 общини има ръст на броя им, отнесен спрямо записаните деца.
В община Панагюрище увеличението през изминалите пет години е 0,32, като през 2016 година броят на преподавателите, отнесен към 100 деца, е бил 8,77. На местно ниво най-висок е делът на преподаватели през 2019-2020 година – 9.83 на 100 деца.
Още по темата, както и други новини от Панагюрище и региона може да  прочетете и в печатното ни издание -вестник „ОБОРИЩЕ“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn