Дейността на Домашен социален патронаж в Панагюрище продължава, но за в бъдеще ще се извършва чрез кетъринг

С пълно единодушие на сесията на 16 септември панагюрските общински съветници взеха решение за преобразуване от публична общинска собственост в частна общинска собственост и продажба на общинския недвижим имот, представляващ част от сграда – бивш кухненски блок, намиращ се на първия етаж в сградата на МБАЛ „Събо Николов“ ООД – гр. Панагюрище, на цена от 167 400 лева без ДДС. Кметът на община Панагюрище ще представлява съдружника Община Панагюрище в Общото събрание на МБАЛ“ Събо Николов“ООД за вземане на решения, свързани с придобиване на имота. Местните парламентаристи приеха сключването на тристранно споразумение между „Асарел Панагюрище Здраве“ ООД, „Асарел – Медет“АД и Община Панагюрище за продължаване на дейността на Домашен социален патронаж, до приключване на процедурата за избор на доставчик на услугата.
Според председателя на местния парламент Велчев вземането на решението за продажбата на помещенията на бившия кухненски блок в сградата на болницата е наложително, но го вземат „притиснати в ъгъла“. „Проблемът със Социалния патронаж възникна още през февруари месец,  но от тогава до сега нищо не е било направено“, подчерта Велчев.
Проблемът с Домашния социален патронаж възникна още, когато Общински съвет прие идейния план за развитие и модернизация на МБАЛ “Събо Николов“ ООД  и изграждането на модерен болничен комплекс“, каза кметът Никола Белишки.

След проявена готовност от „Асарел–Медет“АД да финансират изграждането и оборудването на помещение за Домашния социален патронаж, специално създадена комисия с експерти от Общината разглежда няколко помещения – бившата столова в ОУ „Проф. Марин Дринов“ и ЦНСТ „Павел Бобеков“. И двете помещения не отговарят на изискванията за изграждане на кухня за Домашен социален патронаж, така че да поеме капацитета от 250 патронирани лица.

Това ни накара да преминем към варианта подготовка на процедура за избор на доставчик на храна , т.е. услугата да бъде извършвана чрез кетъринг. В момента тече процедура, която се провежда от Общината. Когато имаме избран изпълнител, това ще се случи.„, разясни кметът на община Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn