Дейността през 2023 г. отчете НЧ „Виделина – 1865“, гр. Панагюрище

Отчетното събрание на НЧ „Виделина- 1865“, гр. Панагюрище се проведе на 22.03.2024г. Председателят на културната институция Спаска Тасева прочете доклад, който представи цялостната дейност на панагюрското читалище и финансов отчет.

Доклад на Проверителната комисия беше представен от Нина Дееничина – председател на комисията.

Присъстващите на събранието имаха възможност да видят презентация, подготвена от Ирина Пелтекова – секретар на читалището, да се запознаят както с моменти от проведени събития, така и с разходите на читалището и с предвидения бюджет за 2024 година. Беше откроен и приносът на членовете на читалищното Настоятелство, които отговорно и с грижа се отнасят към оперативната дейност и финансовата устойчивост на читалището.

НЧ „Виделина-1865“ заслужено се гордее с успехите на читалищните състави Смесен хор, Вокална група “Радеан“, Духов оркестър „Делчо Радивчев“ и Театрален състав „Виделина”, Младежката театрална студия, школата по китара и барабани, разнообразни са събитията, организирани от Литературния салон към читалището.

Акцентирано бе на успешното изпълнение на Проект „Детска школа за духови инструменти“ .

„Удовлетворени сме, че с приключване на проекта младежкият духов оркестър не приключи дейността си. След кратка почивка те подновиха репетициите си и към момента разучават нови произведения“, подчерта Тасева.

Една от най- обществено посетените дейности на читалището през 2023г. отново бе театралната.

Изключително вълнуващ двоен празник отбеляза читалище „Виделина” през 2023г. Една от емблемите на читалището-духовият оркестър празнува 70 години от създаването си към читалището и 35 години от създаването на настоящия Духов оркестър „Делчо Радивчев”.

Не останаха встрани от вниманието и проблемите, свързани с усъвършенстване на материалната база, недостигът на музикални инструменти, униформи за духовия оркестър, озвучителната техника. Сериозен проблем е и привличането на млади хора в самодейните колективи.

Читалището има капацитет и продължава да отстоява дългогодишния си опит за работа в партньорство с местната власт, административни, социални, образователни, културни институции, бизнеса и неправителствените организации. Настоятелството на читалище „Виделина-1865” оценява високо подкрепата на всички организации и институции, граждани, представители на частния сектор, с чиято помощ –финансова и нефинансова културната институция реализира своята годишна програма

И през 2023г. читалище „Виделина-1865” запази своя облик, съхрани традиционните си дейности и утвърди нова младежка дейност. Читалище „Виделина-1865” е намерило своята ниша на дейност и с цената на цялата си творческа и организаторска активност я отстоява. Разбира се, много вероятно има и по-различни идеи за дейност, но резултатите, които обобщават работата ни показват, че сме на верния път. Не се страхуваме от нови предизвикателства, от творчески експерименти, стига те да бъдат оправдани и подобаващи в сферата в която развиваме дейността си.

Едновременно с целите, които си поставяхме с всяка проява ние работихме в условията на реален пазар на гостуващи професионални културни продукти и организирани различни мащабни проекти, с което се справихме успешно. Трудностите, разбира се съществуваха – от една страна трябва непрекъснато да се отстояват завоюваните културни ниши, непрекъснато да се отчита конкуренцията като едновременно с това да се отчита и възможностите на самодейните ни състави. Всеки от участниците в създаването и разпространението на културните продукции направи всичко по възможностите си, за да има добър резултат от дейността ни. Получените резултати, съпоставени с равностойните ни читалища в страната по обем дейност, икономическа среда, в която работим, както и финансиране, дават основание за отчитане на добри показатели. В този смисъл смеем да имаме самочувствието, че сме постигнали целите, които сме си поставили за изминалата 2023 г.., каза в заключение председателят на НЧ „Виделина- 1865“ Спаска Тасева .

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn