Ден на военноинвалидите

На 29 март 1915 г. е учреден Съюз на военните инвалиди и пострадалите от войните в България. Правоприемник е на дружествата „Военноинвалид“, създадени през 1912-1913 г. На 1 декември 1950 г. прекратява дейността си с решение на Политбюро на ЦК на БКП.
На 26 юни 1990 г. е възстановен под името Съюз на военноинвалидите и пострадалите от войните и в мирно време. На 17 март 2005 г. 39-ото Народно събрание приема Закон за военноинвалидите и военнопострадалите. На 30 март 2005 г. на 30-я конгрес на организацията се преименува в Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите. С Решение на Министерски съвет от 19 януари 2006 г. организацията е призната за представителна на национално равнище.
До 2005 г. се отбелязва като Ден на военноинвалидите и пострадалите в изпълнение на воинските си конституционни задължения.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn