Децата от арт-работилница „Сценични изкуства“ при ОУ „Проф. Марин Дринов“ взеха участие в Националния фестивал на детската книга

Децата от арт-работилница „Сценични изкуства“ при ОУ „Проф. Марин Дринов“  по проект „Твоят час“, с ръководител Пепа Машева взеха участие в Национален фестивал на детската книга, който се провежда ежегодно с подкрепата на Министерство на културата, Община Сливен, Областна администрация – Сливен, Държавна агенцията за българите в чужбина, издателства и др., съобщиха от училището.Изработените от участниците в арт-работилницата кукли бяха подредени в изложба „Театрални кукли на любими литературни герои”, открита на 9 май 2017 г. в галерия „Май“, град Сливен.

dr1
Арт-работилница „Сценични изкуства“ е сформирана по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn