Директори на детски градини с молба да не заплащат такса за битови отпадъци

Да бъдат освободени от такса битови отпадъци за календарната 2019 година детските градини на територията на община Панагюрище, това предлагат в писмо до председателя на Общински съвет осем директори на детски заведения в общината. „Община Панагюрище в годините е показала своята ангажираност и последователност в подкрепа на детските градини, децата и техните семейства”, пишат в писмото си директорите на детските градини.

Услугите, включени в такса битови отпадъци, са сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Предстои молбата да бъде разгледана от ресорните комисии, а окончателното решение ще вземе Общински съвет-Панагюрище на свое заседание. Традиционно местната власт подкрепя читалищата, детските градини в община Панагюрище, както и Центърът за подкрепа за личностно развитие, да не заплащат такса битови отпадъци.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn