Дистанционното обучение в община Панагюрище стартира

От  днес в училищата в община Панагюрище стартират различни форми на дистанционно обучение. Всички училищни педагогически екипи проявяват голяма отговорност и всеотдайност в организирането на процеса.

За начален етап – обучението се извършва чрез комуникация в специално създадените групи в социалните мрежи и виртуална класна стая ZOOM. Групите са сформирани по паралелки, в тях са  включени учители, ученици, родители, както и учителите в ЦОУД, за да осигуряват помощ и подкрепа при изпълнение на поставените задачи за самостоятелна работа.

В прогимназиален и гимназиален етап се използват безплатните електронни ресурси на издателствата, платформа Уча.се, създават се упражнения в learningapps.org и виртуални класни стаи в classroom.google.com. Комуникацията се осъществява в групи по учебни предмети, като в тях са включени учители, ученици и родители. Използват се възможностите на One Book Училищен асистент, на електронните дневници и платформата Moodle.

Логопедите и ресурсните учители са създали групи, в които са включени родителите на учениците със специални образователни изисквания.

Уроците и задачите са съгласно заложеното седмично разписание и графика на часовете за дистанционно обучение. Всички групи работят активно в момента.

Наблюдава се  висока активност във виртуалните часове – всеки учител качва видеа, тестове, ликове, поставя задачи към учениците и те в реално време връщат отговори.

На учениците, които не разполагат с необходимите устройства и връзка с интернет, още в петък са раздадени работни листове, материали, задачи по отделни учебни предмети и тематично разписани планове за всеки ден до 29.03.2020 година. Има готовност за разпространение и на други допълнително подготвени материали и е създадена организация за обратна връзка с учениците.

В подкрепа на обучението се включва и Исторически музей – Панагюрище като предоставя помощни ведеа по история: http://museumpan.com/novini.

Директорите и заместник-директорите са включени във всички групи и следят виртуалния учебен процес. Учителите ще представят ежедневен отчет за своята работа.

Община Панагюрище е в непрекъснат диалог с Регионално управление на образованието  – Пазарджик и ръководствата на училищата за непрекъсното подобряване на ефективността и качеството на дистанционния образователен модел на учене. Вярваме в подкрепата на родителите като безценни партньори на образователния процес и съвестни граждани за изпълнение на противоепидемичните мерки.

Ще се справим!

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn