„ДКЦ I-Панагюрище” ЕООД ще закупи автоматичен хематологичен анализатор за нуждите на клиничната лаборатория

Във връзка с открита процедура за приватизация на „ДКЦ I-Панагюрище” ЕООД и на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и т. III от Решение №260/12.12.2012 г. на Общински съвет-Панагюрище, в местния парламент е постъпило искане от управителя на здравното заведение д-р Мариела Маркова за разрешение за закупуване на автоматичен хематологичен анализатор за нуждите на клиничната лаборатория в поликлиниката. Апаратът ще бъде закупен със средства на лечебното заведение. Искането ще бъде разгледано от Постоянна комисия „Бюджет и икономика на общината”, след което гласувано в зала.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn