Дневен ред от 10 точки на предстоящата на 18 декември сесия на Общински съвет- Панагюрище

На 18.12.2019г., от 15. 00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 10 точки.

 1. Избор на делегат от  Община Панагюрище за участие в Общото събрание на  Националното сдружение на общините в Република България.

 

 1. Определяне на представител от Общински съвет-Панагюрище в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България.
 1. Определяне на представител от Общински съвет-Панагюрище в Областния съвет за развитие на Област Пазарджик

 

 1. Определяне на представител от Общински съвет-Панагюрище в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на Област Пазарджик.

 

 1. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2019 година.

 

 1. Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

 1. Одобряване на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Панагюрище, мандат 2020-2024 година.

 

 1. Освобождаване от такса битови отпадъци на ЦПЛР, детските градини и читалищата на територията на Община Панагюрище.

 

 1. Разрешение за частично изменение на проект за подробен устройствен план /ПУП/ -план за регулация /ПР/, с. Панагюрски колонии.

 

 

 1. Разпореждане с общинско имущество.

 

 

 • Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2019-2020 година. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Определяне на наемни цени на декар за индивидуално ползване на мерите, пасищата и ливадите- собственост на Община Панагюрище за стопанската 2019 -2020 година.

 

 • Продажба на земеделска земя от общинския поземлен фонд.

 

 • Предоставяне на имоти –полски пътища, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2019/2020 година.

 

 • Отдаване под наем без публичен търг или конкурс на медицински кабинет в едно с приспадащите се към него общи части от сградата на Здравна служба, с. Баня.

 

 • Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс  на кабинет по дентална медицина в  Здравна служба, с. Елшица.

 

 • Отдаване под наем без публичен търг или конкурс на медицински кабинет  с манипулационна и приспадащите се към тях общи части от сградата на Здравна служба, с. Левски.

 

 • Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на помещение в сградата на Народно читалище „Искра-1872“, с. Попинци.

 

 • Отказ от изкупуване на масивен гараж с идентификатор № 55302.501.4620.1, находящ се в гр. Панагюрище, ул. „Олга Брадестилова“, построен в общински поземлен имот.

 

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn