Дневен ред от 5 точки на днешната сесия на Общински съвет- Панагюрище

Днес,  25-ти октомври, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 5 точки. Сред гласуваните решения ще е приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Приемане на Проект на Правилник за подпомагане финансирането на ин витро процедури на лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Панагюрище.

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план. Приемане на Годишен доклад за изпълнение на Договор за концесия за услуга по управление на изкуствено езеро и открит паркинг-публична общинска собственост на Община Панагюрище за 2017 година. Няколко са решенията, свързани с разпореждане с общинско имущество.

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим” от 16:00 часа.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn