Дневен ред от 6 точки на предстоящата на 20 декември сесия на Общински съвет – Панагюрище

На 20.12.2017г., от 15:00 часа, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 6 точки.

1. Приемане на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Панагюрище, включващ Общините Панагюрище и Стрелча.

2. Промяна на Бюджета на ОбщинаПанагюрище за 2017 година. Изменение и допълнение на Инвестиционната програма.

3. Ликвидация на „Астра-Пан“ ЕООД /в ликвидация/.

4. Освобождаване от такса битови отпадъци на детските градини и читалища на територията на Община Панагюрище.

5. Номиниране на представител на Община Панагюрище за участие в комисия за изработване на Областна здравна карта.

6. Разпореждане с общинско имущество.

 6.1.Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху общински поземлен имот с идентификатор № 55302.501.4632 на гр. Панагюрище в полза на“ Оптикоелектрон Груп“ АД.

6.2.Учредяване право на строеж върху  общинска земя в полза на Иван Цвятков Станев, за изграждане на пристройка с площ 32 кв. м. Към самостоятелен обект в жилищна сграда с идентификатор № 59375.501.32.1, с. Панагюрски колонии.

6.3.Учредяване право на строеж върху  общинска земя в полза на Кръстьо Димитров Муховски, за изграждане на пристройка с площ 12,60 кв. м.  И пристройка с площ 29 кв.м. към съществуваща  сграда с идентификатор № 59375.501.153.1, с. Панагюрски колонии

6.4.Учредяване право на строеж върху общински недвижим имот на „Джесика Инвест“ ООД за изграждане на пристройка /ресторант и кухня/ към съществуваща сграда.

6.5.Замяна на вещно право на строеж, учредено в полза на Стайко Николаев Дойков и Росица Дойчева Хаинова.

6.6..Предоставяне на имоти- полски пътища, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г. – с. Поибрене, с. Баня, с. Бъта, гр. Панагюрище.

6.7.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Димитър Велков Муховски.

6.8.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Стайко Ненчов Михов.

6.9.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Ганчо Стоянов Михов.

6.10.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Димитър Захариев Дураков.

6.11.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Стоян Николов Златанов.

6.12.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Добри Киров Брандийски.

6.13.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Николай Лулчов Меченов.

6.14.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Нено Иванов Кацаров.

6.15.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Стайко Ненчов Михов.

6.16.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Петър Ганчов Гъзеров.

6.17.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Ганчо Стоянов Михов.

6.18.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Панчо Лулчов Панчовски.

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn