Дневен ред от 7 точки на днешната сесия на Общински съвет- Панагюрище

Днес, 14.01.2020г., от 16. 00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 7 точки.

  1. Одобряване на План- сметка за 2020 година за годишния размер на разходите за дейностите, свързани със събиране, транспортиране и третиране на битови отпадъци, както и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване  и определяне на размера на такса битови отпадъци по населени места на територията на Община Панагюрище за 2020 година.

 

  1. Гарантиране на устойчивост на проект „Център за работа с деца на улицата-реконструкция и преустройство на сгради“ по ОПРР 2014-2020

 

 

  1. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели при Окръжен съд -Пазарджик, мандат 2020-2024 година

 

  1. Промяна в структурата на Общинска администрация Панагюрище.

 

 

  1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

  1. Налагане на парична санкция на Галина Стоянова Бодурова, управител на „Оборище“ ЕООД.

 

  1. Налагане на парична санкция на Соня Петрова Калпакова, управител на „Пазари и паркинги“ ЕООД.

 

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn