ДЦДМУ „Дъга” в Панагюрище търси психолог

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания  „Дъга”, гр. Панагюрище обяви подбор за длъжността „ПСИХОЛОГ”.
Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.Цел на длъжността: психологическо консултиране и подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства – индивидуална и групова работа.
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността са: образование – висше, минимална образователно – квалификационна степен – „бакалавър“ -специалност: „Психология“; професионален опит по специалността се счита за предимство; много добри  организационни умения; адаптивност и умения за работа в екип; лични качества – лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение; да няма дисциплинарни наказания.
Документите се подават лично в ДЦДМУ „Дъга“,  гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 32 в срок до  30.09.2021 г. (четвъртък).

Пълният текст на обявата може да видите ТУК.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn