Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в Панагюрище търси социален работник

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания  „Св. св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище

Обявява подбор за длъжността „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” код по НКПД  26356002  – 1 брой

(по заместване)

Област на дейност: социални услуги в общността – пълнолетни лица с  увреждания.

Цел на длъжността: изготвя плановете за подкрепа на потребителите; води личните дела на потребителите;  организира мероприятията в Центъра по изпълнение на програмата за социални дейности, участва в  превоза на потребителите от домовете им до Дневния център  и др..

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно – квалификационна степен „професионален бакалавър“ или „бакалавър“ –  специалност: „Социални дейности“, „Психология”   или  друг  хуманитарен профил.
 • Професионален опит по специалността не се изисква.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества – креативност, диалогичност, адаптивност, позитивно отношение и емпатия.
 • Да няма дисциплинарни наказания.

 

Необходими документи за участие в подбора за посочените свободни работни места:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦПЛУ „Св. св. Козма и Дамян”;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

Документите се подават лично в ДЦПЛУ „Св. св. Козма и Дамян”,  гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 27.09.2022 г. (вторник) включително,  до 16:00 часа.

Начин на провеждане:

 

 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа – разглеждане на документи и събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 3, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).

 

 

Лице за контакти: Нина Калоянова

Директор на ДЦПЛУ „Св. св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, 0357 90 219,  e-mail: dcvhu_pan@abv.bg

 

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn