Две обществени обсъждания ще се проведат днес в Панагюрище

Обществено обсъждане на Плана за управление на околната среда на язовир „Луда Яна“ и Пречиствателна станция за питейни води ще се проведе днес в сградата на Община Панагюрище в 10:30 часа. Уведомлението за обсъждането бе обявено в края на юли и всеки заинтересован можеше да отправи писмено становище, както и да се запознае с План за управление на околната среда на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ. Становища ще могат да правят и днес, на самото обществено обсъждане.

Отново днес в местната администрация от 16 часа е и общественото обсъждане на двата нови нормативни акта в областта на образованието, които разработи Община Панагюрище. Всички заинтересовани страни имат възможност да присъстват и да направят своите предложения и становища по разработените проекти на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на община Панагюрище и Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn