Днес е публичното обсъждане на проектобюджета в Панагюрище

Днес, 20 януари, от 17:00 часа в сесийната зала в сградата на Общинска администрация ще се проведе публичното обсъждане на проекта на бюджета на Община Панагюрище за 2020 година.

„Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите”, се казва в поканата от градоначалника Никола Белишки към жителите на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и цялата общественост.

Общата рамка на предложения бюджет за 2020 година е 24 362 834 лева, от които за държавни дейности 12 300 328 лева, за местни дейности 11 157 552 лева и 904 954 лева за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

 

Сред акцентите на проектобюджета за 2020 година са неповишаване размера на местните данъци и такси за жителите на общината. Успешна реализация на проекти по ОП „Региони в растеж“ –многофамилни жилищни сгради – обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност; публични сгради – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществени институционални сгради, реконструкция и преустройство на общинска сграда в център за работа с деца на улицата – нова социална услуга. Надграждане на бюджета чрез кандидатстване и реализиране на проекти с външно финансиране. Интегриран подход за рехабилитация на улични настилки, тротоари и водопроводи в населените места на общината. Увеличаване на инвестициите за амбициозно развиваща се и с повишено качество система от социални услуги за местната общност. Увеличаване на средствата за финансиране в образованието. Дофинансиране и подкрепа на културните институции. Подкрепа за развитието на спорта в община Панагюрище. Изграждане на събирателен център за едрогабаритни отпадъци, генерирани на територията на община Панагюрище.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn