Днес е публичното обсъждане на проектобюджета на Община Панагюрище за 2022 година

Днес, 22 март , от 11.30 часа в сесийна зала в сградата на Община Панагюрище ще се проведе публичното обсъждане на проекта на бюджета на Община Панагюрище за 2022 година.

Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на жителите на общината“, се казва в поканата от градоначалника Никола Белишки към жителите на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и цялата общественост. 

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка обсъждането ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите.

Общата рамка на предложения бюджет за 2022 година е 34 731 570 лева, от които за държавни дейности 19 164 688 лева, за местни дейности 14 677 253 лева и 889 629 лева за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

Акцентите в проектобюджета за 2022 година, които откроява Община Панагюрище:

Реконструкция и рехабилитация на площади, улици,тротоари и водопроводи във всички населени места на общината.

Основен ремонт на „ДКЦ – I Панагюрище“ и модернизиране на здравните кабинети в училищата.

Инвестиции за осигуряване на достъпна среда в системата от социални услуги за местната общност. Обзавеждане и оборудване на специализирани ателиета за потребителите на социални услуги.

Подкрепа на културните институции. Финансиране на дейности в културния календар.

Модернизация и разширяване на спортната инфраструктура. Финансиране на дейности в спортния календар.

Модернизиране на образователната инфраструктура.

– Повишаване качеството на услугите сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места на територията на община Панагюрище.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn