Днес е световният ден за превенция на бедствията

На 8 октомври се отбелязва световният ден за превенция на природните и стихийни бедствия.

Природното бедствие е явление, неподлежащо на контрол от човека, което води до значителни човешки и/или материални загуби. Типични примери за природни бедствия са вулканичните изригвания, земетресенията, наводненията, лавините, тропическите циклони.

Размерът на загубите обикновено зависи от подготвеността на хората и от способността им да реагират адекватно на бедствието. Това разбиране се изразява с популярната фраза, „бедствията възникват, когато опасността се съчетае с уязвимост“. Така природни бедствия никога не възникват в области, които не са уязвими, например при силно земетресение в ненаселен район. Това дава основание на някои автори да оспорват определението „природни“, тъй като бедствия не биха възникнали без участието на човека.

Има мнения, че природните бедствия се непредвидени и нашите действия или бездействия нямат никакво значение. Но според експертите, винаги всичко зависи от подготвеността на хората и от способността им да реагират адекватно на бедствието. Колкото са по-подготвени и по-адекватни са техните действия, толкова по-малък е размерът на щетите. Също така много човешки дейности могат да доведат до големи загуби, без да са природни бедствия, а в други случаи могат да задействат разрушителната сила на природата, като наводненията при скъсване на язовирна стена или горските пожари вследствие на умишлено или неумишлено поведение.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn