Днес местният парламент се събира за заседание

Днес от 15.00 часа  ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 5 точки.

  1. Приемане за сведениеотчет за дейността на Районно управление полиция – гр.Панагюрище за 2015 година.
  2. Упълномощаване Кметана община Панагюрище да присъства и гласува на Общото събрание на съдружниците в „Спорт Инвест-Панагюрище“ ООД.
  3. Приемане на Отчетза изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Панагюрище 2011-2015 година и Плана за развитие на социалните услуги за 2015 година.

Разпореждане с общинско имущество е 4-та точка в предварителният дневен ред, която включва  11 подточки.

  1. Приемане на Вътрешни правилаза работата на постоянно действащата Комисия, съгласно ЗПУКИ към Общински съвет – град Панагюрище.

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn