Днес местният парламент се събира за заседание

Общински съвет – Панагюрище днес ще проведе редовно заседание от 14.00 часа. Ето и предварителния дневен ред:
1. Предоставяне на концесия за управление на услуга по поддържане на спортно-атракционни съоръжения чрез експлоатация на изкуствено езеро – публична общинска собственост, находящо се в парка на гр.Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов” и по осигуряване на места за паркиране чрез експлоатация на открит паркинг – публична общинска собственост, находящ се в гр.Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов”.
2. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Панагюрище за 2015 година.
3. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Панагюрище за 2016 година.
4. Приемане на Годишен доклад за дейността на Звеното за вътрешен одит при Община Панагюрище.
5. Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Панагюрище за второ полугодие на 2015 година.
Точка 6 е свързана с разпореждане с общинско имущество и включва 18 подточки.

Предстои и представяне на позицията на местния парламент във връзка с писмото на Пловдивския митрополит за преместване на тържествата по случай 1-ви май.

Заседанието на Общински съвет ще се излъчи директно по телевизионно студио „Оборище прим“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn