Днес обявяват незаетите места след първия етап на класиране за прием на ученици за 8 клас

Днес ще бъде обявен броят на незаетите места след първи етап на класиране за 8 клас, съобщиха от Министерството на образованието и науката. На 11 юли могат да се подават документи за участие във втори етап на класиране, а списъците с приетите ученици ще бъдат обявени до 13 юли 2017 г. На 19 юли ще могат да се подават документи за участие в трети етап на класиране като самото класиране ще бъде обявено на 20 юли 2017 г. Учениците, които към 15.06.2017 г. са се обучавали в VIII клас в  общообразователни паралелки, са 25 774. Учебната 2017/2018 е последна година, за която има утвърден план-прием за ученици, завършили VIII клас. Той е съобразен с подадените от началниците на регионалните управления на образованието заявления с необходимите места и включва 1196 паралелки с  30 331 места. Учениците могат да кандидатстват в 221 профилирани паралелки за 5772 места, 173 непрофилирани паралелки  за 4477 места и 802 професионални паралелки за 20 082 места. Съгласно Наредбата за организацията на дейностите в училищното образование на МОН завършването на основно образование е след VII клас, а изпитите и приемът след VIII клас ще отпаднат. Учениците ще могат да кандидатстват след IV и след VII клас.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn