Днес отбелязваме Европейския ден на езиците

На 26 септември отбелязваме европейския ден на езиците. Празникът е обявен от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 г. Целта на европейския ден на езиците е да се повишава осведомеността за използваните в Европа езици, да се насърчава културното и езиковото многообразие, и да се стимулира изучаването на чужди езици през целия живот.В ЕС има 24 официални езика, около 60 регионални и малцинствени езика и повече от 175 езика на мигранти. Поне половината от населението в света пък говори или разбира два или повече езика.Английският е най-изучаваният чужд език в 28-те държави от ЕС, показват данни на Евростат за 2012 г. Английски учат 97,1% от децата – много повече от учещите френски (34,1%), немски (22,1%) и испански (12,2%).Важността на английския като чужд език в ЕС се потвърждава и от лидерството му в почти всички държави.В България процентът на учещите английски е по-нисък – 86,2%.Европейската комисия разработва политики за изучаване на езици в Европа като част от своята цел за усъвършенстване на езиковите умения в Европа, по-специално посредством изучаването на поне два чужди езика от много ранна възраст.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn