Днес отбелязваме  Международния ден на учителя

По инициатива на ЮНЕСКО от 1994 г. Международният ден на учителя се чества на 5 октомври. Към настоящия момент тази дата се приема от над 100 държави. Историческите предпоставки за отбелязване на Ден на учителя става състоялата се на 5 октомври 1966 г. в Париж Специална междуправителствена конференция за статута на учителите. В резултат бил подписан документ „Препоръки, касаещи статуса на учителя“. На 5 октомври 1994 г. Световният ден на учителя се отбелязва за първи път и оттогава празнични мероприятия са свързани с тази дата и около нея. На този ден ООН предлага на родителите и на всички граждани да се замислят за минута за своите учители. Как Учителят е променил за добро техния живот, споменът за което остава като един от най-силните спомени за всеки човек – да си спомняш с благодарност за хората от които си се научил. В последните години се наблюдава масов отлив на учителите от образованието, предизвикано от фактори като съкращение на бюджета за работещите в публичния сектор, липса на мотивация и адекватно заплащане, стрес. Европейската статистика показва, че се очертава ясна тенденция на застаряване и липса на диверсификация в професията за цялата европейска общност. Повече от 70 % от действащите учители са жени, а повече от една трета от тях са на възраст над 50 години.

В Европейския съюз около 8.3 милиона души са заети в сферата на образованието – от възпитателите в детските градини до преподавателите във висшите училища. Жените доминират като дял особено много в ранните етапи на образованието – 95 % са учителите в предучилищното ниво и 85 % – в началното. За България, както и за страните от Източна Европа, жените в детските градини и основните училища са над 99 %. Един от особено сериозните проблеми не само у нас, но и в европейски и световен план, е нарастващата агресия на учениците в училище и извън него и това налага предизвикване на широк обществен дебат за причините, предизвикващи това тревожно явление.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn