Днес приемат бюджета на Община Панагюрище за 2019г.

На първото си редовно заседание за 2019 г. ще се събере днес Общински съвет-Панагюрище, от 14:00 часа. През месец януари бяха проведени две извънредни заседания на местния парламент.  Предварителният дневен ред включва 6 точки:

1. Приемане Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Панагюрище през 2018 година. Приемане Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Панагюрище през 2019 година.

2. Определяне размера на концесионното възнаграждение за 2019 г. по Договор за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на Община Панагюрище.

3. Приемане на Бюджета на Община Панагюрище за 2019 г. Доклад към проекта за бюджет за 2019 г., индикативен годишен разчет за средствата и сметките от Европейския  съюз за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2019- 2021 година.

4. Приемане Отчет за изпълнение на инвестиционната програма на “ Асарел Панагюрище Здраве“ АД.

5. Приемане Годишен отчет за дейността на Районно управление–Панагюрище при ОДМВР Пазарджик за 2018 година

 

6. Разпореждане с общинско имущество.

 6.1 Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Минко Найденов Минков.

6.2 Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Мария ПанчоваМуховска.

 

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn