Днес светът отбелязва Международния ден на Обединените нации

На днешната дата – 24 октомври, светът отбелязва Международния ден на Обединените нации.

През 1947 г. Общото събрание на Организацията на Обединените нации обявява 24 октомври, годишнината от влизането в сила на Хартата на ООН,  като ден, който „ще бъде посветен за разясняване и популяризиране всред народите на света целите и постиженията на ООН“.

Години по-късно – през 1971 г.,  Общото събрание на ООН приема резолюция, с която обявява деня на Обединените нации като международен празник и препоръча той да се чества като официален национален празник от всички държави членки на ООН.

Основна цел на ООН е спазване на мира и сигурността.

Основавайки се на принципите за равни права и самоопределяне на народите, тя развива и приятелските международни отношения.

Организацията полага грижи за постигането на световно сътрудничество при разрешаването на международни проблеми от културно, икономическо, социално или хуманитарно естество.

Междувременно ООН трябва да послужи като средище, където да се обединят усилията на всички нации за постигането на поставените цели.

Сред основните принципи на организацията е базирането ѝ на суверенното равенство между страните членки. Те поемат задължението да не използват сила или заплаха за такава в противовес на целите на ООН. На сблъсъците трябва да се намира мирно разрешение.

Страните членки на организацията са задължени да я подпомагат във всяко нейно предприето начинание.

От държавите извън ООН се очаква да спазват нейните принципи и да действат в съответствие с тях. Според Хартата организацията няма да се ангажира с проблеми, засягащи вътрешната юрисдикция на която и да е от страните.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn