Днес ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в Община Панагюрище“

Днес, от 11:00 часа в Сесийна зала на Община Панагюрище, етаж II ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в Община Панагюрище“ по процедура „Независим живот“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 година“ по Договор № BG05M9OP001-2.002-0250/28.04.2016 година.

Ще бъдат представени резултатите от проекта от неговия ръководител, ще се проведе и дискусия.

Основната цел на проекта е утвърждаване на децентрализиран модел за предоставяне на социални и други услуги за подобряване качеството на живот и преодоляване на социалната изолация за възрастни над 65 години в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. Изпълнението на проекта беше стартирано на 1 май 2016 година и той се реализира цялостно в период от 21 месеца – 1 февруари 2018 година. Общата му стойност е в размер на 499 999, 18 лева.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn