Днес ще се проведе обществено обсъждане на Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие

Обществено обсъждане на Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище ще се проведе днес, 15 декември, от 15.00 часа, в сесийната зала на Община Панагюрище. На основание чл.26, ал.2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, на интернет страницата на Община Панагюрище www.panagyurishte.org е публикуван Проектът,  придружен с мотиви за неговото приемане. След общественото обсъждане документът ще бъде внесен за разглеждане и приемане от Общински съвет – Панагюрище.

Припомняме, че със свое решение от 27 октомври, местният парламент преобразува Обединен детски комплекс – Панагюрище в Център за подкрепа за личностно развитие. Общинските съветници дадоха съгласието си кметът на община Панагюрище със своя заповед да определи дейностите в центъра, а именно развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науката, технологиите, изкуствата и спорта, кариерно ориентиране и консултиране. Решението бе взето във връзка със Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/,който  влезе в сила от 1 август 2016 година.
Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn