Днес ще се проведе работна среща във връзка с Инвестиционната програма на град Панагюрище

Работна среща относно актуализация /допълване и/или преработка/ на основния и резервния списък с обекти, включени в Инвестиционната програма на град Панагюрище ще се проведе днес от 10 часа в Заседателна зала в сградата на Общинска администрация.

Събитието се провежда във връзка с обявената процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и получени указания с писмо от 08.03.2016г. от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn