Добавената обществена стойност на медиите под шапката на „Оборище“

Една от целите на общинското медийно търговско дружество „Оборище” е да служи като комуникационен канал между местната власт и гражданите. От години общинските медии под шапката на „Оборище” са основният партньор на Община Панагюрище и Общински съвет-Панагюрище в оповестяването и разясняването сред гражданите на тяхната работа. Лично присъствие и изчерпателно отразяване на заседанията на местния парламент правят именно медиите „Оборище”. Така чрез общинските медии много от решенията на местната власт стават достъпни и на обществеността, и на другите медии, и доставчици на съдържание.

„Оборище” присъства на значимите за общината и обществото събития, за които впоследствие информира, използвайки трите си медийни платформи – вестник, сайт и телевизионна програма. Прозрачността гради доверието на гражданите. И тук ролята на обществените медии е изключително важна. Особено на фона на повсеместния дефицит на обществени медии в национален мащаб. На местно ниво такъв дефицит няма, защото общинското медийно дружество се стреми да изпълнява и ролята на обществена медия. В тази посока – предоставя новини, образователни, културни, спортни материали и програми, които са насочени към различни социални групи, целта е да се интегрират различни общности,  групи и поколения, а това дава основание за твърдението, че „Оборище” е обществена медия, това е добавената обществена стойност, която  разграничава „Оборище” от останалите медии.

В цял свят, и у нас, медиите най-общо се делят на две основни категории – обществени и комерсиални.  Едните, обществените, се финансират от държавния бюджет, другите са притежание на отделни собственици или на бизнес групи, имат по-ясно изразени политически и търговски интереси. В този ред на мисли медиите под шапката „Оборище” имат изключително сложен за една медия статут – едновременно да играят роля на обществена медия, но и на търговска, защото „Оборище” ЕООД е общинско търговско дружество на собствена самоиздръжка, изпълнява бизнес планове и задачи, а едновременно работи в интерес на обществото, нещо повече – предоставя напълно безплатен продукт на панагюрската общественост, какъвто е случаят с дейността на телевизионното студио, иначе скъпоструващ продукт, а след това трябва и да отчете приходи от тази дейност. Не на последно място, за мнозина хора общинските медии се явяват и  този така необходим отдушник на проблемите им. Хора, които нямат алтернативен източник на информация, не ползват интернет,  хора, които не намират диалог с институции и власт, а търсят посредник в лицето и на медиите. Има защо обществените медии да бъдат пазени и подкрепяни, дори и заради подобни социални измерения. На втори план остават въпросите, отнасящи се до  влияние, власт и пари. Отговорността е преди тях.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn