Добра практика на екипа на ДГ,, Звънче“ е единствената одобрена и публикувана в сборник „Добри практики на взаимодействието“

Във връзка с дейността по проект ,,АПАСПО“ споделената добра практика на екипа на  ДГ,, Звънче“на тема,, Приобщаване на родителите към живота в детската градина чрез,, Празничен кръговрат“, е единствената одобрена и публикувана в сборник ,,Добри практики на взаимодействието ,,Детска градина-семейство“ при работа с родители от уязвими, маргинализирани общности и с родители на деца със СОП с участие на педагогически специалисти и непедагогически персонал“.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn