Добър 3,95 е средната оценка на матурите по БЕЛ в областта. СУ”Нешо Бончев” сред училищата с най-висок успех

През месец май 2019 година за дванадесета поредна година са проведени държавни зрелостни изпити. Резултатите на учениците от област Пазарджик винаги са били близки до средните за страната и сравнително постоянни в годините, съобщават от Регионалното управление по образованието в Пазарджик.

Средният успех от първия държавен зрелостен изпит – по български език и литература, е добър 3,95 при среден резултат за страната – добър 4,06. Регион Пазарджик заема 19-то място от 28 региона – мястото, на което беше и през 2018 година. Резултатите от обучението на учениците се влияят от редица обективни обстоятелства, които следва да се отчитат. На първо място трябва да отбележим, че в област Пазарджик се обучават значителен брой ученици, за които българският език не е семеен, увеличава се броят на учениците от уязвими групи. Това създава условия за сериозни трудности при обучението на тези ученици. Училищата не могат да компенсират в пълна степен дефицитите по отношение на използването на българския език в неговата говорима и писмена форма, особено за прилагане на езиковите норми, в т. ч. при създаване на собствен текст. В пряка връзка с факторите, оказващи негативно влияние върху резултатите от обучението на учениците, са и миграционните процеси в и извън страната, които са ясно изразени в областта. Отсъствието на родителите и честата смяна на училищата, в които се обучава ученикът, са също предпоставки за по-ниска успеваемост.

На втория държавен зрелостен изпит средният успех от всички предмети е добър 4,01. Той е съпоставим с резултата от 2018 година и с 0,04 по-нисък от средния за страната през настоящата година.

По-ниските резултати, в рамките на една десета, по различните учебни предмети не бива да насочват фокуса на вниманието само към причините за наблюдаваното понижение и да хвърлят сянка върху професионализма и усърдната работа на учителите и учениците. 9,8% от явилите се на двата държавни зрелостни изпита са получили отлични оценки. Прави впечатление, че за поредна година най-високите постижения са на ученици от СУ „Нешо Бончев“ – град Панагюрище, ЕГ„Бертолт Брехт“ – град Пазарджик, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – град Велинград, ПМГ „Константин Величков“ – град Пазарджик, СУ „Христо Ботев“ – град Септември.

Като се вземат предвид резултатите и анализът на обстоятелствата, повлияли в положително или негативно върху тях, ще бъдат определени и предприети конкретни мерки на областно ниво. Те ще бъдат ориентирани към осигуряване на присъствието на учениците в учебните часове, последователна и целенасочена работа за повишаване мотивацията на учениците за учене, работа с родителите, повишаване квалификацията на учителите особено по отношение на откриване и измерване на дефицитите, за да се определят правилно следващите стъпки при работата с учениците, оказване на методическа подкрепа на директорите и учителите от страна на регионалното управление.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn