Ето какви допълнителни педагогически услуги ще има в детските градини в община Панагюрище

За трета година в детските заведения в община Панагюрище  като образователни услуги извън държавните образователни изисквания ще се предоставят допълнителни педагогически услуги.Те се осъществяват от физически или юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел. Изпълнителите на услугите бяха избрани след конкурс, обявен след като родителите на децата писмено бяха заявили желанието си за ползване на съответната услуга. Видовете педагогически услуги бяха определени с решение на Педагогическия съвет.

В резултат на проведения конкурс през учебната 2016 – 2017 година в ЦДГ „Пролет” ще бъдат сформирани две групи по танци, с ръководител Кристина Николова. В детското заведение ще се изучава и английски език, заниманията са безплатни за децата и ще се водят от преподавателя Нели Борисова. В ЦДГ „Първи юни” ще се провеждат занимания по английски език с преподавател Недялка Калпакова, по танци, с ръководител Кристина Николова и футбол, услугата се предоставя от „МАРБЕН АРТ”ЕООД. В ОДЗ „Райна Княгиня” централна сграда и филиал ще бъдат формирани групи по английски език с преподавател Екатерина Филипова, две групи по танци с ръководител Кристина Николова и две групи по футбол, услугата се предоставя от „МАРБЕН АРТ”ЕООД.  В ЦДГ „Брезичка” ще бъдат сформирани две групи по танци с преподавател Мария Бензарова, децата ще изучават английски език с преподавател Недялка Калпакова , ще има и група по футбол, услугата се предоставя от „МАРБЕН АРТ”ЕООД. В ОДЗ „Звънче”, където предстои да бъде избран нов директор на детското заведение, поради пенсионирането на настоящия, и в детските заведения в селата Попинци, Бъта и Оборище, предоставяните допълнителни педагогически услуги и съответно преподавателите ще станат ясни през месец август, съобщиха от отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“  в Общинска администрация.

През учебната 2015/2016 година в детските градини на територията на общината се осъществиха по три допълнителни услуги – изучаване на английски език, танци и занимания по футбол.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn