staq-prazna

Допълнителни 10 млн. лв. са отпуснати по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджетите на министерствата на образованието и науката, на младежта и спорта и на културата, както и трансфери към общини в общ размер на 10 116 333 лв. Средствата са отпуснати за осигуряване на дейности от Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“ за модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“.

Средствата са предназначени за изплащане на обезщетения при промени в трудовите правоотношения в резултат на структурни промени в системата на образованието.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn