До влизанe в сила на планираното повишаване, подадените заявления за еднократна помощ от Община Панагюрище за раждане или осиновяване на дете се разглеждат по досегашния ред

Предстои Общинският съвет в Панагюрище да гласува предложението на Община Панагюрище за повишаване на еднократната помощ за раждане или осиновяване на дете.  Община Панагюрище планира помощта да бъде в размер на 700 лева за първо родено или осиновено дете, 800 лева за второ и трето родено или осиновено дете и 1 500 лева за родени или осиновени близнаци, тризнаци и т.н. Проектът на Наредбата за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ от Община Панагюрище за раждане и осиноваване на дете  ще влезе в сила след гласуване в зала.

На 11 август изтече срокът за предложения и становища по проекта, които можеха да направят заинтересовани страни. Такива не са постъпили, съобщават от администрацията в Панагюрище. В периода на обществената консултация е констатирана необходимост от прецизиране на някои разпоредби, във връзкас с изискванията спрямо чужденците и относно представянето на документи при кандидатстване за финансова помощ.  В преходните и заключителните разпоредби се регламентира, че подадените заявления, до влизане в сила на наредбата, се разглеждат по досегашния ред.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn