До края на годината се планира да започнат строителните дейности по изграждане на язовир „Луда Яна“

Кметът на община Панагюрище Никола Белишки, заместник-кметът „Стопански дейности“ Георги Павлов, представители на Световната банка за развитие, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България – звено ПИЗА, супервайзорът, консултант техническа помощ и проектант, управител на „ВиК – П“, Панагюрище, бяха на оглед на мястото, където до края на година се планира да започне строителството на язовир „Луда Яна“.

В началото на срещата проектантът Димитрис Калудукт направи кратко въведение, в което припомни свършеното в последните три години по проекта. По думите му приблизително 60% от работите са завършени – определена е височината на язовира, вида на водовземната кула,тунел, по който ще се отклонява водата и инжекционната галерия. Извършено е ново проучване на обекта – резервоар и цяла зона на язовира, по отношение на геологията. Подготвен е хидрологичен анализ. Извършена е оценка на въздействие върху околната среда.

На проведената среща бяха зададени въпроси, касаещи отчуждаването имоти и обезщетението на собствениците – дали те са удовлетворени или са обжалвали. Също дали са подсигурени на подходящо място пасища за собствениците на животни, които до сега са ползвали общински земи за тази цел в близост до язовира и др.

kmet qz

Анна Чезери, която е ръководител проект в Световната банка за развитие поиска информация от кмета Белишки за това, от къде се водоснабдява на този етап община Панагюрище и какви са обществените нагласи към изграждането на язовир „Луда Яна“. В отговор г-н Никола Белишки каза, че всички жители на общината очакват от години изграждането на язовира, защото по този начин ще бъде решен един от основните проблеми с водоснабдяването в района. Питейната вода за общината е от река Марица, водопроводът е 42 километров, с пет помпени станции и е на повече от 30 години. Кметът обяви също, че през изминалите четири години не е прекъсвал диалогът и съвместните действия между ръководството на общината и държавната законодателна и изпълнителна власт в посока по-скорошно стартиране на изграждането на язовира.

По думите на представителите на Световната банка за развитие от стартиране изграждането на обекта той трябва за завърши след три години.

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn