До 01.09.2020 г. на територията на община Панагюрище е забранено отглеждането на свине в личните стопанства

До 01.09.2020 г. на територията на община Панагюрище е забранено отглеждането на свине в личните стопанства на физическите лица (стопанство тип „заден двор“), информират от Общинска администрация.

След тази дата се разрешава отглеждане на до 3 броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези, при условие, че стопаните спазват изискванията на Наредба № 44 от 20 април 2006 г. заветеринарномедицинскитеизискваниякъмживотновъднитеобекти и да имат регистриран животновъден обект, съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Прасетата за угояване трябва да се закупуват от свинекомплекси и/или регистрирани фамилни (малки) ферми, маркирани и с издадено ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване до обекта на отглеждане (пътен лист).

При неспазване на изискванията, нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

За допълнителна информация:

ОДБХ – ПАЗАРДЖИК – 034/ 44 42 12

Д-р Иванка Бекярова (инспектор ОДБХ Пазарджик) – 0884810724.

 

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn