До 11 март приемат заявления за гласуване с подвижна урна

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г., Община Панагюрище уведомява, че до  11.03.2017г. (включително)  избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление   през интернет страницата на Община Панагюрище по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 от ИК за гласуване по настоящ адрес. На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn