До 15 ноември граждани и фирми коригират данъците си

На 15 ноември изтича срокът, в който фирмите, както и гражданите, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, могат да коригират размера на декларираните от тях авансови вноски за корпоративен данък или данък върху доходите за 2021 г., напомниха от НАП. Този срок важи и за еднолични търговци (ЕТ) и за регистрирани земеделски стопани, избрали да се облагат с данък върху реализираната печалба като ЕТ.

На 1 декември изтича и срокът за плащане на месечната авансова вноска за месец декември и тримесечната авансова вноска за трето тримесечие на 2021 г.

Фирмите, чиито нетни приходи от продажби за 2019 г. надвишават 300 хил. лева, са длъжни да правят авансови вноски за корпоративен данък. Те са месечни и тримесечни и се определят на база на прогнозната данъчна печалба за текущата година. Месечни вноски се правят при нетни приходи от продажби за годината преди предходната над 3 млн. лв., а тримесечни – при нетни приходи от продажби за годината преди предходната от 300 хил. лв. до 3 млн. лв.

Има случаи, при които прогнозираните авансови вноски се оказват по-високи или по-ниски от дължимия годишен данък, показват анализите на НАП. Това може да доведе до начисляване на лихви от страна на приходната агенция за периода от 16 април до 31 декември на съответната година или пък до надвнесен данък. Затова предприятията имат възможност сами да увеличават или намаляват своите авансови вноски през годината, когато смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен данък. Увеличението, съответно намалението на авансовите вноски, се ползва след подаване на декларация за промяна, по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) през е-портала на НАП. За коригиране на месечната вноска за месец декември и тримесечната вноска за трето тримесечие на 2021 г. декларацията трябва да бъде подадена най-късно на 15 ноември 2021 г., въпреки че срокът за внасянето им е до 1 декември 2021 г.

Повече информация за декларирането и плащането на корпоративен данък можете да намерите на сайта на НАП – www.nra.bg, на телефона на Информационния център  0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор или във Facebook страница на агенцията.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn