До 20 март хора с трайни увреждания могат да подадат заявления за подвижна избирателна кутия

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си за гласуване до 20.03.2021 г. Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение и избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето. Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия ще се образуват на територията на всяко населено място, ако  има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.

Редът за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия се определя с отделно решение на Централната избирателна комисия. Избирателите с трайни увреждания и избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, извършват това в отделни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия. Не се допуска избирател с трайни увреждания, който отговаря на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, да гласува в секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, предназначена за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, или обратното. Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция.

Районната избирателна комисия със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn