До 2020 отпадъците ще се управляват като ресурс

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева обяви първите две процедури за набиране на проектни предложения по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“: по приоритетна ос „Отпадъци“ – за подбор на проекти и по приоритетна ос „Води“ – за директно предоставяне, съобщиха от МОСВ. По тях могат да бъдат договорени до 159 млн. лв. общо. От 31 юли поканите и условията за кандидатстване за бъдещите бенефициенти са публични и тече срокът за подготовка на проекти. „С обявяването на първите две процедури стартира реалното изпълнение на програмата“, посочи министър Василева.

Процедурата в сектор „Отпадъци“ е на стойност 97, 7 млн. лв. Бенефициенти по нея ще бъдат само общини. Финансирането е предназначено за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци. Така ще се изгради допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци, което ще намали количеството на депонираните битови отпадъци. Техният дял в България е все още голям – 72% от битовите отпадъци се депонират, като около 50 на сто от тях са зелени и биоразградими отпадъци. 

Към края на 2013 г. в страната са генерирани 3,135 млн. тона битови отпадъци. Около около 1, 5 млн. от тях са биоразградимите, каза министър Василева. Тя посочи, че процедурата по ОПОС 2014-2020 е стъпка напред в съвместните усилия на Министерството на околната среда и водите и общините за по-ефективно използване на отпадъците като ресурс. „До 1 август 2016 г. общините трябва да представят своите проекти. Всички документи ще бъдат представени от кандидатите в електронен вид“, уточни Василева.

Тя съобщи, че на 20 август ще се проведе среща с общините и представители на 28-те областни информационни центъра по оперативните програми за предоставяне на допълнителна информация по процедурите на ОПОС. Със същата цел ще бъдат проведени и информационни дни в различни градове в страната. 

Министър Ивелина Василева представи и втората процедура по ОПОС 2014-2020 – в сектор „Води“, която е на стойност 61,5 млн. лв. Бенефициент е МРРБ. Целта е подобряване на инвестиционното планиране и управлението на ВиК отрасъла. Ще бъдат разработени регионални прединвестиционни проучвания, които ще идентифицират приоритетните инвестиции във ВиК инфраструктура на регионално ниво. Ще бъде подпомогната и продължаващата реформа в отрасъл ВиК чрез актуализиране на стойността на публичните ВиК активи. Срокът за кандидатстване от страна на МРРБ по процедурата е 30 септември 2015 г.

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn