До 30 юни даровити деца от Панагюрище могат да кандидатстват за стипендия

До 30 юни децата от община Панагюрище с изявени дарби могат да кандидатстват за получаване на стипендия. Началото на първата сесия за подаване на документи за предоставяне на закрила на деца и ученици с изявени дарби, стартира на 1 юни 2015 година, съобщиха от местната администрация. Експертно-консултативна комисия, назначена от кмета на община Панагюрище, ще оцени и класира исканията за осъществяване на закрила. Документите, попълнени според изискванията, с приложени допълнителни материали, ще се събират в Обединен детски комплекс – Панагюрище.
Преди една година Общински съвет-Панагюрище прие единодушно нов Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби от община Панагюрище, разработен от тогавашния председател на градския парламент Веселина Зумпалова-Ралчева. Като нужен и навременен, така определиха правилника общинските съветници тогава. Сред основните мотиви за разработването му, Ралчева акцентира на тези, че правилникът трябва да бъде в съответствие с националното законодателство и да отстрани някои несправедливости, които лишаваха от стимулиране деца, навършили 18 години, а в същото време са в ученическа възраст.

Преди актуализирането му, от Общинския правилник се ползваше само еднократното стимулиране на децата. Новият правилник допуска, от една страна, получаване на подпомагане по мерките, заложени в националната програма, а от друга, получаване на еднократно финансово стимулиране или стипендия в случаите на сериозни постижения, които са описани много внимателно. Третият нов момент в правилника е залагането на три общински стипендии – в областите изкуства, наука и спорт.
В правилника бе добавен и един друг материален стимул за децата, които завършват средно образование с отличен успех. Изяснен бе и статутът на наградата „Златен ключ“, която традиционно получават зрелостниците – отличници. По решение на образователната комисия със „Златен ключ“ се удостояват ученици, завършващи средното си образование в училищата на територията на община Панагюрище с успех отличен 5.80 – 6.00. Ако има зрелостник, завършващ с успех 6.00, той се стимулира материално с две минимални работни заплати.

Ежегодно Община Панагюрище стимулира таланта на младите хора в общината с инициативи като „Звезден клас“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn