До 31 декември таксиджиите трябва да подадат заявления за нови разрешителни

На основание промяна на чл. 24а от Закона за автомобилните превози е в сила и изменение на реда за издаване на Разрешението за таксиметров превоз на пътници. То вече се издава за срока, посочен от превозвача в подаденото от него заявление, но не по-късно от края на календарната година, за която се иска, и се получава след заплащане на дължимия данък за конкретния период. Разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадени по реда на Закона за автомобилните превози, преди влизане в сила на този закон, запазват действието си до изтичане на срока, за който са издадени, но не по-късно от 31 декември 2016 г. Във връзка с това е необходимо да бъдат предприети незабавни мерки  от заинтересованите за подаване на заявление за издаване на ново Разрешение, валидно след 01.01.2017 година.

Припомняме, че от 1 януари 2017 година такситата в Панагюрище ще плащат 300 лева годишен данък.Налогът бе определен с приетите от Общински съвет-Панагюрище промени в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Панагюрище. По данни , предоставени от главен експерт транспорт и стопански дейност в Община Панагюрище, към 09.08.2016 г. , общият брой на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници в Община Панагюрище е три. Така очакваният приход от този вид нов местен данък за 2017 г. е в размер на 900 лева.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn